Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Revizija plinskega bloka PB4

Objavljeno: 09.11.2020

V času od 19. 10. do 30. 10. 2020 je potekala A revizija plinskega bloka PB4. Ta revizija obsega vizualne preglede kritičnih komponent ter servisiranje in preglede pomožnih naprav. Dela se izvajajo brez razstavljanja turbine, odpre se le zgorevalna komora. Med revizijo je bilo opravljeno čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zajema zraka in pregled oljnega in hladilnega sistema. Na temperaturno najbolj obremenjenih delih so bili izvedeni penetrantski preizkusi na zvarnih mestih. Opravili smo tudi meritve pozicij rotorja in pregledali pomožne pogone. Vzporedno s tem so bile izvedene meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregledana so bila tlačna stikala, manometri ter ostala inštrumentacija. Pri delih je sodelovalo več zunanjih izvajalcev, in sicer GE Power, QTechna, Numip, Electric ter EIMV.
Vsak pregled zahteva porevizijska testiranja, ki se delijo na hladna in vroča. Pri hladnih testih je bilo preverjeno delovanje celotnega mazalnega sistema skupaj z zasilno mazalno črpalko in krmilnim oljem ter sistema za dvig in vrtenje rotorja. Pregledani so bili sistem krmilnega zraka, hladilni sistem, sistem plinastega in tekočega goriva ter sistem NOx vode. Pri vročih testih pa smo preverili zagon na plin in kurilno olje, obremenitev na polno moč, preklop goriva ter razbremenitev.

Kontakt