Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Revizija plinskega bloka PB4

Objavljeno: 09.10.2023


Konec septembra in začetek oktobra 2023 je skladno z letnim planom vzdrževanja potekala A revizija plinskega bloka PB4.
Revizija je obsegala vizualne preglede kritičnih komponent ter servisiranja in preglede pomožnih naprav. Dela so se izvedla brez razstavljanja turbine, odprli smo le zgorevalno komoro. Opravljeno je bilo čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregledali smo zajem zraka ter oljni in hladilni sistem. Na temperaturno najbolj obremenjenih delih smo opravili penetrantske preizkuse na zvarnih mestih. Izvedene so bile  meritve pozicij rotorja in pregled pomožnih pogonov. Poudarek pri reviziji je bila zamenjava glavnih komponent AC/DC sistema, obnova SAM omare in zamenjava induktivnih stikal na zgorevalni komori. Vzporedno s tem so bile izvedene tudi meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregledana so bila tlačna stikala, manometri ter ostala instrumentacija. Pri delih je sodelovalo več zunanjih izvajalcev, in sicer GE Power, QTechna, Numip, EIMV, C&G (Prinsis), ELWE ter Kolektor CPG. Po končani reviziji smo opravili hladna in vroča porevizijska testiranja. Pri hladnih testih smo preverili delovanje kompletnega mazalnega sistema skupaj z zasilno mazalno črpalko in krmilnim oljem ter sistem za dvig in vrtenje rotorja. Pregledali smo sistem krmilnega zraka, hladilni sistem, sistem plinastega in tekočega goriva ter sistem NOx vode. Pri vročih testih pa smo preverili zagon na plin in dizelsko gorivo, obremenitev na polno moč, preklop goriva ter razbremenitev.

Kontakt