Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

TEB podpisala z MORS sporazum o sodelovanju pri obnovi skladišča letalskega goriva Stara vas pri Krškem

Objavljeno: 16.06.2021


MORS je nosilec projekta obnove sistema oskrbe z letalskim gorivom letališča Cerklje ob Krki tako za potrebe slovenske vojske kot za potrebe sil NATO. V sklopu celovite obnove je predvidena tudi posodobitev oziroma obnova skladišča in pretakališča naftnih derivatov Stara vas pri Krškem. Na tej lokaciji, katere solastnica je TEB, je predvidena izgradnja infrastrukture, ki bo omogočala skladiščenje in črpanje goriva iz vlakovnih in avto cistern. Investitor celotne obnove je MORS.
 
Vsebina sporazuma obsega:
  • medsebojna posvetovanja o uporabniških vidikih pri pripravi projektne dokumentacije ter gradnje objektov in naprav,
  • izstavitev ustreznega soglasja TEB kot solastnice zemljišča za izvedbo gradnje v roku treh mesecev od podpisa tega sporazuma,
  • upravljanje novozgrajenih objektov in naprav obeh solastnikov nepremičnin, o čemer bosta MORS in TEB sklenila posebno pogodbo ob zaključku izgradnje in
  • druge aktivnosti, ki podpirajo izvedbo omenjenih ciljev.

TEB je v slovenskem elektroenergetskem sistemu največja sistemska elektrarna za zagotavljanje ročne rezerve za povrnitev frekvence z možnostjo zagona agregatov brez zunanjega vira napajanja ter rezervni vir napajanja nujne lastne rabe NEK. Z inštalirano skupno močjo 406 MW ima TEB v danem trenutku večjo moč od slovenskega dela Nuklearne elektrarne Krško. Zato je TEB pomemben energetski objekt za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo v kritičnih razmerah, ki se dobro zaveda svojega poslanstva in tako sodeluje in se vključuje v različne projekte.

Kontakt