Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

TEB PRISTOPA K CERTIFIKATU DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Objavljeno: 25.08.2021

V TEB smo vstopili v postopek pridobivanja pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, katerega cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v naši družbi in v odnosu do zaposlenih. S tem namenom smo se odločili za pristop k certifikatu, ki zajema štiri področja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, varnost in zdravje pri delu, izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter medgeneracijsko sodelovanje.
 
Kako poteka postopek pridobitve certifikata?
 
Pridobitev certifikata je revizorski in svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih s poudarkom na štirih področjih certifikata. V TEB smo se v prvi fazi odločili za področje 1, ki zajema izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti, vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih, s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu.
 
Avgusta je bila imenovana projektna skupina različnih predstavnikov, ki bodo pokrivali nabor ukrepov za vpeljavo v svoje delovanje. Vsako prijavljeno podjetje, tudi TEB, mora med izbrane ukrepe vključiti vse temeljne ukrepe:
 
Organizacijsko upravljanje:
 • tim ali pooblaščenec/ka za družbeno odgovornost podjetij,
 • zaveza vodstva družbeni odgovornosti,
 • poročanje in spremljanje DO aktivnosti,
 • identifikacija deležnikov (zainteresiranih strani),
 • politika izklapljanja elektronskih naprav,
 • varčna osvetlitev.

Medgeneracijsko sodelovanje:
 • izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja,
 • zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja:
 • pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev,
 • spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih.

Zdravje in varnost na delovnem mestu:
 • zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov,
 • sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu.

 
Poleg temeljnih smo izbrali še dodatne ukrepe, t.i. z A in B liste, in pripravljamo načrt njihove implementacije.
Cilj izbranih ukrepov je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja na področju odgovornosti do zaposlenih. Po pozitivni oceni izvedbenega načrta izbranih ukrepov in zaključnega poročila revizorja bomo pridobili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.
 
Po pridobitvi pristopnega certifikata se letno ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z načrtom implementacije. Če so bili cilji doseženi, organizacija pridobi napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.
 
Naredili smo prve korake in stopili na pot certificiranja v z namenom, da v predvidenem roku dosežemo zastavljen cilj.

Kontakt