Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Uspešen test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja

Objavljeno: 22.06.2015

TE Brestanica v okviru Skupine GEN energija s svojimi fleksibilnimi agregati zagotavlja in pokriva glavnino potreb po terciarni regulaciji v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Tako je v okviru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) 10. maja 2015 uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe jedrske elektrarne.

Ob testu sta bila v TE Brestanica aktivirana plinska agregata PB 2 in PB 3, ki sta že po 15 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljeni energetski otok TEB-NEK.  Test je bil izveden znotraj predvidenega časa 20 minut od zahteve za angažiranje plinskih enot do vzpostavitve napetosti v NEK, kjer so bile izvedene obremenitve agregatov v otočnem načinu obratovanja po protokolu testa. Test se je izvajal v skladu z obratovalnimi navodili preko prečne zveze v RTP Krško in internim postopkom otočnega obratovanja TE Brestanica za pokrivanje nujne lastne rabe NEK. S tem testom je TE Brestanica upravičila svojo vlogo in ponovno dokazala, da je zanesljiv neodvisen alternativni zunanji vir napajanja jedrske elektrarne, kakor tudi zanesljiv izvajalec sistemskih storitev zagotavljanja terciarne regulacije moči in zagona agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem porabnikov.Kontakt