Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Uspešno opravljene meritve na PB7

Objavljeno: 06.12.2021


Na projektu izgradnje drugega nadomestnega plinskega bloka PB7 smo v jesenskem času uspešno zaključili pogodbene teste oziroma operational teste, in sicer tako na dizelsko gorivo kot zemeljski plin.

V sklopu teh testov so se preverjale funkcionalne zahteve za plinski blok, kar vključuje zagon do polne moči v času, krajšem od 12 minut, ponovni zagon po zaustavitvi turbine v času, krajšem od 30 minut, test prevzema skočne obremenitve, test temnega zagona, test otočnega obratovanja in drugi testi, ki morajo biti opravljeni v sklopu pogodbenih testov. Namen teh testov je potrditev vseh tehničnih zahtev za plinsko turbino, opredeljenih v pogodbi. Izpolnjevanje teh zahtev na PB7 je ključnega pomena za opravljanje vloge TEB v elektroenergetskem sistemu Slovenije. V tem času so se odpravile tudi nekatere pomanjkljivosti, ugotovljene tekom izvajanja pogodbenih testov. Skladno z zahtevo iz odločbe o poskusnem obratovanju so bile opravljene tudi prve meritve hrupa, elektromagnetnega sevanja in emisij snovi zrak. Izvedba t. i. performance testov, kjer se bodo opravile garancijske meritve parametrov plinske turbine (izkoristek in moč turbine na obe gorivi), pa je prestavljena na prvi kvartal naslednjega leta. V tem obdobju potekajo testi zagonske zanesljivosti plinskega bloka PB7, po zaključenih performance testih bo izvedeno eno-mesečno pogodbeno poskusno obratovanje, čemur bo sledila pridobitev uporabnega dovoljenja ter prevzem turbine v obratovanje.Kontakt