Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

V TEB večja proizvodnja v poletnih mesecih

Objavljeno: 06.10.2020


Letošnji poletni meseci (julij - september) so bili tako kot lanski v TEB zaznamovani s povečanim komercialnim obratovanjem.
V poletnem času smo proizvedli 40,4 GWh električne energije in predstavlja glavni delež proizvodnje v tem letu, ki znaša 44,5 GWh. V devetih mesecih tega leta je za potrebe ročne rezerve za povrnitev frekvence elektrarna proizvedla 2,1 GWh električne energije. Prevladovalo je komercialno obratovanje, saj so bile ugodne razmere na trgu električne energije in zemeljskega plina. Iz tega naslova je bilo proizvedenih 41,3 GWh električne energije. Največ je obratoval plinski blok PB6, ki je proizvedel 40,3 GWh električne energije.
Proizvodnja električne energije plinskih turbin do konca septembra 2020 znaša 44,5 GWh in v primerjavi z načrtovano predstavlja 297,4 % realizacijo.                                                                
Obratovanje elektrarne je bilo zanesljivo, varno in znotraj ekoloških standardov. Vse to je rezultat dobre usposobljenosti kadra in okolju prijazne tehnologije.
Ugotavljamo, da se zaradi nepredvidljivosti elektroenergetskega sistema vedno bolj potrjuje pravilnost odločitve glede gradnje plinskih agregatov PB6 in PB7, ki bosta zamenjala stare plinske bloke PB1-3 iz leta 1974.

Kontakt