Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

V TEB že tretje leto zapored povečana proizvodnja električne energije

Objavljeno: 24.02.2022


V Termoelektrarni Brestanica v letu 2021 že tretje leto zapored beležimo povečano proizvodnjo električne energije, saj smo ponovno presegli plan proizvodnje.
Realizirana proizvodnja na pragu je v letu 2021 je znašala 52,3 GWh, kar je več kot 174 % realizacija glede na planirano proizvodnjo v višini 30 GWh. Za komercialne namene je bilo proizvedeno 39 GWh  električne energije. Za potrebe ročne rezerve za povrnitev frekvence je elektrarna proizvedla 770 MWh, ostala proizvodnja pa je iz naslova testiranj plinskih blokov, predvsem testiranja novega PB7, s katerim bo delovanje elektrarne še bolj zanesljivo in  okolju prijazno. Večji proizvodnji so botrovali zunanji dejavniki na trgu z električno energijo, kot tudi smotrno načrtovanje nakupnih opcij v navezavi z energenti ter optimalnim načrtovanjem znotraj skupine GEN glede na obstoječo energetsko situacijo v državi in širše. Pri tem smo porabili gorivo v razmerju 30 % zemeljski plin in 70 % tekoče gorivo, in kar je najpomembnejše, izpolnili smo 100 % zanesljivost zagonov za potrebe sistemskih storitev.
Obratovanje elektrarne je bilo zanesljivo, varno in v okviru ekoloških standardov. Vse to je odraz dobre usposobljenosti kadra in okolju prijazne tehnologije.
V TEB se zavedamo nepredvidljivosti elektroenergetskega sistema ter velikih nihanj potreb in cene električne energije. Prepričani smo, da se bosta pomembnost zanesljive oskrbe in potreba po dodatnih proizvodnih enotah za zagotavljanje električne energije samo še povečevali, zato v TEB začenjamo s pripravami na izgradnjo dodatnih proizvodnih zmogljivosti.

Kontakt