Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

V teku tehnični pregledi

Objavljeno: 18.09.2017

V poletnih mesecih so bila zaključena zemeljska in gradbena dela na večini izmed novih objektov (strojnica novih plinskih turbin, elektro objekt, transformatorski plato, plato hladilnih celic, …). Pričela so se dela na področju ureditve okolice in gradbeno obrtniška dela. Trenutno je v polnem teku urejanje internih povezovalnih poti ter izdelava fasade na objektu strojnice plinskih turbin, ki bo predvidoma zaključena v oktobru.
Na področju glavne tehnološke opreme se je izvajala montaža, ki je bila v večjem delu zaključena v mesecu avgustu, trenutno pa se izvajajo komisijski in interni tehnični pregledi (pred puščanjem postrojev pod napetost oziroma tlak), ki bodo zaključeni v mesecu septembra, ko se pričnejo prva testiranja.
Aktivnosti na drugih sklopih projekta prav tako potekajo skladno s terminskim planom. Zaključena je bila montaža visokonapetostne opreme (stikalne celice, kablovodi, transformatorji ...), emisijske postaje, povezovalnega plinovoda ter cevovodov za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja in ostalih medijev (hladilni sistem, ...). Tudi na tem področju so v teku komisijski in interni tehnični pregledi, ki bodo zaključeni predvidoma v mesecu septembru, ko se bodo pričela testiranja.

Kontakt