Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Večja proizvodnja v poletnih mesecih

Objavljeno: 03.09.2019

Letošnji poletni meseci (junij – avgust) so bili v TEB zaznamovani s povečanim obsegom proizvodnje.
V tem času smo proizvedli 12,9 GWh električne energije, kar predstavlja večji delež proizvodnje v tem letu, ki znaša 17,9 GWh. Za potrebe ročne rezerve za povrnitev frekvence oziroma za zagotavljanje terciarne regulacije frekvence, kar je naša osnovna vloga, je elektrarna proizvedla malo manj kot 800 MWh električne energije. Glavnina obratovanja pa je bila namenjena komercialnemu obratovanju, saj je iz tega naslova proizvedla nekaj več kot 11.509 MWh električne energije. Namreč, v tem času so bile ugodne razmere na trgu električne energije za komercialno obratovanje. Največ električne energije (8.600 MWh) je proizvedel novi plinski blok PB 6 za komercialne namene.
Obratovanje elektrarne je bilo zanesljivo, stabilno, varno in ekološko sprejemljivo. Zanesljivost obratovanja termoelektrarne je odraz dobre usposobljenosti obratovalnega in vzdrževalnega osebja ter pravilne odločitve za izgradnjo novih nadomestnih agregatov PB 6 in PB 7.

Kontakt