Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Začeli gradnjo plinskega bloka PB 7V Termoelektrarni Brestanica smo po podpisu pogodb za glavno tehnološko (LOT 1) in visokonapetostno opremo (LOT 2) za gradnjo drugega nadomestnega plinskega agregata PB 7 v začetku julija 2019 začeli z gradbenimi deli.
Dela ne bodo obsežna, saj bo novi agregat stal v že pripravljenem prostoru ob šestem agregatu. Najprej smo uredili gradbišče in začasno pregradno steno med PB 6 in PB 7 (zaščita proti prahu in požaru). Nadaljujemo z izkopom za temelje glavne tehnološke opreme in kinet v turbinski stavbi.
Investicijo v drugi nadomestni plinski agregat (plinski blok PB 7) smo začeli decembra 2018 z objavo javnega naročila za LOT 1, ki obsega dobavo in montažo glavne tehnološke opreme (plinska turbina, generator, dimnik in dizel električni agregat za izvajanje temnega zagona) skupaj z gradbenimi deli. Marca 2019 je bila podpisana pogodba s Siemensom d. o. o. Ljubljana. 23. aprila 2019 pa je bila podpisana pogodba za visokonapetostno opremo (LOT 2) s ponudnikom Kolektor Igin. V jesenskem času sledi še izvedba javnega naročila za pomožno tehnološko opremo (LOT 3).
Dobava in montaža glavne tehnološke opreme je predvidena v prvi polovici leta 2020, sledijo preizkusi in testiranja. S projektom bomo zaključili v drugi polovici leta 2020. Tehnični pregled načrtujemo v začetku leta 2021, sledi mu poskusno obratovanje.
Celotna naložba v PB 7 po prednaložbeni oceni naj bi stala 26,45 mio EUR. Novi sedmi plinski agregat bomo namestili ob šestem, ki redno deluje od septembra 2018. Z namestitvijo novega PB 7 z močjo 53 MW nadaljujemo projekt zamenjave prvih treh starih plinskih blokov PB 1-3 iz leta 1974.

Kontakt