Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Začetek projekta plinskega bloka PB 7

Objavljeno: 26.02.2019


V TE Brestanica aktivno nadaljujemo s projektom »Zamenjava plinskih blokov PB 1-3«, kjer se bo v isti turbinski stavbi plinskemu bloku PB 6 pridružil plinski blok PB 7. Plinski blok PB 6 je v sklopu tega projekta prvi od dveh, ki bosta postopoma nadomestila plinske bloke iz leta 1974. Tako smo decembra 2018, takoj po pridobitvi soglasja, začeli z investicijo v drugi nadomestni plinski agregat (plinski blok PB 7). Objavili smo javno naročilo za LOT 1, ki obsega dobavo in montažo glavne tehnološke opreme (plinska turbina, generator, dimnik in dizel električni agregat za izvajanje temnega zagona) skupaj z gradbenimi deli. Zaključena sta pregled in evaluacija ponudbe, v teku so pogajanja. Sledi izvedba še dveh javnih naročil: za visokonapetostno opremo (LOT 2) ter pomožno tehnološko opremo (LOT 3). Trenutno je v teku javno naročilo za visokonapetostno opremo, ki je bilo objavljeno 20. februarja. V marcu načrtujemo tudi pričetek gradbenih del. Zaključek projekta je predviden v drugi polovici leta 2020.
 
Šesti in sedmi plinski blok bosta nadomestila vlogo starejših treh plinskih blokov (iz leta 1974) za zagotavljanje zanesljivega delovanja elektroenergetskega sistema RS za potrebe terciarne regulacije oziroma izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence, zagona iz teme in napajanja nujne lastne rabe NEK. S to tehnološko nadgradnjo bo TE Brestanica utrdila vlogo pomembnega ponudnika sistemskih storitev, njeno delovanje pa bo še bolj zanesljivo in okolju prijazno.

Kontakt