Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji

Poslanstvo
Poslanstvo TEB je zagotavljati zanesljivo, varno in nemoteno oskrbo z električno energijo.

Vizija

TEB zagotavlja stabilnost in varnost elektroenergetskega sistema Slovenije.

Vrednote
V TEB se zavedamo naše odgovornosti do svojih poslovnih partnerjev, lastnikov, zaposlenih in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z zagotavljanjem varnega in zanesljivega obratovanja naprav, z upoštevanjem načel varovanja okolja ter temeljnih zakonskih določil in moralnih vrednot slovenske in širše evropske družbe.

V skladu s poslanstvom in vizijo so naše glavne vrednote:
 • zanesljivost - dosledno se držimo dogovorov;
 • strokovnost in inovativnost - z našo strokovnostjo in inovativnostjo zagotavljamo zadovoljstvo kupcev, partnerjev, zaposlenih in ustvarjamo dolgoročno uspešno poslovanje; 
 • odgovornost - odgovorno opravimo vsako delo; 
 • skrb za okolje - prispevamo k razvoju širše družbene skupnosti in skrbimo za okolje. 


Strateški cilji

 • poslovna politika:
  • ohranitev oziroma povečanje tržnega deleža sistemskih storitev terciarne regulacije oz. ročne rezerve za povrnitev frekvence na domačem trgu električne energije,
  • optimiziranje stroškov poslovanja (ekonomska odgovornost),
  • zagotavljanje visoke zagonske zanesljivosti in razpoložljivosti naprav,

 • strateški razvoj in investicije:
  • obvladovanje strateškega razvoja in investicij skladno z razvojnim načrtom in zagotavljanje vloge TEB v ESS, 

 • odgovornost do okolja:
  • obvladovanje vplivov na okolje (vzdrževanje sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015 in skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem), 

 • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:
  • vzdrževanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu (prehod na nov standard ISO 45001:2016), 

 • upravljanje s človeškimi viri:
  • racionalizacija organizacijske strukture zaposlenih kadrov s pomočjo načrtovanja karier,
  • motiviranje zaposlenih s pomočjo raznovrstnih procesov izobraževanja.

Kontakt