Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Vizija, poslanstvo, vrednote in strateški cilji

Vizija
Vizija TE Brestanica je ohraniti vlogo vodilnega ponudnika sistemskih storitev na trgu električne energije in s tem družbi zagotoviti uspešno uresničevanje izzivov sedanjosti in prihodnosti ter s tem prepoznavo v elektroenergetskem sistemu kot ene najsodobnejših, zaupanja vrednih in trajnostno naravnanih družb.

Poslanstvo
Poslanstvo zaposlenih v TE Brestanica je, da družba in s tem tudi skupina GEN zagotavljata zanesljivo in varno proizvodnjo električne energije, pri čemer je cilj TE Brestanica ostati vodilni ponudnik dela sistemskih storitev terciarne regulacije in temnega zagona v slovenskem elektroenergetskem sistemu ter hkrati ostati nepogrešljiv rezervni vir napajanja za nujno lastno rabo električne energije v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Z dokončanjem trenutno zastavljenih razvojnih programov ter dodajanjem novih bo zagotovljeno dolgoročno stabilno poslovanje družbe ter tako omogočen trajnostni razvoj in socialna varnost zaposlenih.

Vrednote
V TE Brestanica se zavedamo naše odgovornosti do svojih poslovnih partnerjev, lastnika, zaposlenih in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z zagotavljanjem varnega in zanesljivega obratovanja, z upoštevanjem načel varovanja okolja ter temeljnih zakonskih in moralnih pravil slovenske in širše evropske družbe.
 V skladu s poslanstvom in vizijo so naše glavne vrednote:
 • strokovnost,
 • inovativnost,
 • skrb za okolje,
 • pripadnost in odgovornost.

Strateški cilji

Poslovna politika:
 • ohranitev oziroma povečanje tržnega deleža sistemskih storitev terciarne regulacije na domačem trgu električne energije;
 • optimiziranje  stroškov poslovanja (ekonomska odgovornost);
 • zagotavljanje visoke zagonske zanesljivosti in razpoložljivosti naprav;
 • podaljšanje veljavnosti certifikata sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Strateški razvoj in investicije:
 • obvladovanje strateškega razvoja in investicij skladno z razvojnim načrtom in zagotavljanje vloge TE Brestanica v elektroenergetskem sistemu Slovenije.

Odgovornost do okolja:
 • obvladovanje vplivov na okolje (vzdrževanje sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 in skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem).

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:
 • vzdrževanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001.

Upravljanje s človeškimi viri:
 • racionalizacija organizacijske strukture zaposlenih kadrov s pomočjo načrtovanja karier;
 • motiviranje zaposlenih s pomočjo raznovrstnih procesov izobraževanja.

Kontakt