Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Vodstvo

Direktor Termoelektrarne Brestanica d. o. o.Tomislav Malgaj, rojen leta 1963, je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva specialist. Po uspešno zaključenem študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani se je leta 1988 zaposlil v Termoelektrarni Brestanica, v službi strojnega vzdrževanja, kjer se je seznanil s plinsko-parno tehnologijo elektrarne ter bil vključen tudi v ostale aktualne projekte družbe. Julija 1998 je napredoval na delovno mesto vodja službe obratovanja, kjer se je aktivno vključil v izgradnjo novih plinskih blokov 2 x 114 MW. S septembrom 2007 se je zaposlil v podjetju GEN energija, d. o. o. na delovnem mestu vodja sektorja proizvodnje, kjer je organizacijsko in tehnično vzpostavil delovanje centra vodenja bilančne skupine.


Prvi mandat direktorja družbe Termoelektrarna Brestanica d. o. o. je nastopil novembra 2010 z imenovanjem nadzornega sveta družbe. Leta 2015 mu je nadzorni svet družbe podaljšal mandat še za naslednjih pet let. Ustanovitelj GEN energija d. o. o. pa ga je ponovno imenoval za direktorja družbe za mandatno obdobje od 1. 11. 2020 do 1. 11. 2025. 

Kontakt