Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Zgodovina TEB

TEB je ena izmed najstarejših delujočih elektrarn v Sloveniji. Njena zgodovina sega v leto 1939, ko se je začela gradnja in inštalacija prvega turboagregata na premogovno tehnologijo. Prve kilovatne ure električne energije je elektrarna oddala v omrežje julija 1943.

Ker so se konec 60. let začele težave z dobavo premoga iz senovskega in okoliških rudnikov, se je takratno vodstvo odločilo za izgradnjo plinsko-parne elektrarne na primarni bencin in kurilno olje. To je bila prva kombinirana plinsko-parna elektrarna na območju tedanje Jugoslavije. Vloga elektrarne se je s tem spremenila, saj je s svojimi hitro prilagodljivimi plinskimi bloki postala proizvajalec vršne oziroma konične energije, poleg tega pa je z možnostjo zagona plinskih blokov iz breznapetostnega stanja pridobila pomembno vlogo pri zagotavljanju sistemskih storitev za elektroenergetski sistem.

V letih 1998-2000 sta bila postavljena plinska bloka PB4 in PB5 za proizvodnjo vršne energije in zagotavljanje sistemskih storitev za potrebe elektroenergetskega sistema. Z njuno postavitvijo je elektrarna dosegla bistveno večjo zmogljivost in postala sodoben objekt za zanesljivo proizvodnjo električne energije. 

Leta 2004 se je TEB aktivno vključila v gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, po izgradnji HE Boštanj pa je do konca leta 2015 skrbela za vzdrževanje hidroelektrarn (HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško). Med leti 2008-2010 je TEB v okviru energetske sanacije poslovnega objekta zgradila tri sončne elektrarne.  V letih 2006-2009 so Elektro Slovenija, Elektro Celje in TEB zgradili novo 110 kV GIS stikališče, ki je nadomestilo nekdanje prostozračno stikališče. V letu 2013 je bila zaključena rekonstrukcija črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda in novega črpališča požarne vode. Oboje je za TEB ključnega pomena zaradi zanesljive oskrbe s požarno in tehnološko vodo. 


Pomembnejši mejniki:

Leto Mejnik
1939–1943  izgradnja TA1 moči 12,5 MW
1947                izgradnja 110 kV razdelilne transformatorske postaje
1955 povečanje stikališča
1959–1961 izgradnja TA2 moči 13,5 MW
1972–1975 postavitev plinskih blokov PB 1-3 moči 3 x 23 MW z vključitvijo TA1 in TA2 v prvi plinsko-parni proces v takratni Jugoslaviji
1998–2000  postavitev plinskih blokov PB4-5 moči 2 x 114 MW
2004 vključitev v izgradnjo verige HE na spodnji Savi
2008–2010 izgradnja treh malih sončnih elektrarn
2009 postavitev GIS stikališča
2013 rekonstrukcija črpališča na potoku z igradnjo cevovoda in novega črpališča požarne vode

Kontakt