Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Plinska bloka PB6-7

Plinska bloka PB6-7 proizvajalca Siemens, PB6 z nazivno močjo 53 MW in PB7 z nazivno močjo 56 MW, obratujeta v enostavnem procesu. Plinska bloka sta bila izvedena v sklopu projekta Zamenjava plinskih blokov PB1-3. Za pogonsko gorivo uporabljata zemeljski plin ali dizelsko gorivo in omogočata preklop med obema vrstama goriv med obratovanjem. Tako kot plinski bloki PB1-3 imata tudi plinska bloka PB6-7 možnost izvedbe zagona brez zunanjega vira napajanja in bosta služila kot rezervni vir napajanja nujne lastne rabe NEK v primeru razpada elektroenergetskega sistema. Odlikujeta ju tudi vrsta ostalih tehnoloških funkcionalnosti, kot so hitri zagon v času krajšem od 13 minut, prevzem skočne obremenitve, možnost otočnega obratovanja ter izvajanje primarne, sekundarne in terciarne regulacije. Delovanje plinskih blokov je okolju prijazno, koncentracije škodljivih snovi v izpušnih dimnih plinih (Nox, Co, So2) in emisije hrupa so pod zakonsko določeno mejo.

Kontakt