Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Plinski blok PB6

Plinski blok PB6 proizvajalca Siemens, z nazivno močjo 53 MW, obratuje v enostavnem procesu. Je prvi plinski blok, izveden v sklopu projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3. Za pogonsko gorivo uporablja zemeljski plin ali dizelsko gorivo in omogoča preklop med obema vrstama goriv med obratovanjem. Tako kot plinski bloki PB1-3 ima tudi plinski blok PB6 možnost izvedbe zagona brez zunanjega vira napajanja in bo služil kot rezervni vir napajanja nujne lastne rabe NEK v primeru razpada elektroenergetskega sistema. Odlikuje ga tudi vrsta ostalih tehnoloških funkcionalnosti, kot so hitri zagon v času krajšem od 13 minut, prevzem skočne obremenitve, možnost otočnega obratovanja ter izvajanje primarne, sekundarne in terciarne regulacije. Delovanje plinskega bloka je okolju prijazno, koncentracije škodljivih snovi v izpušnih dimnih plinih (Nox, Co, So2) in emisije hrupa so pod zakonsko določeno mejo.

Kontakt