Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Plinski bloki PB1-3

Trije plinski bloki proizvajalca AEG Kanis so z obratovanjem so pričeli v letu 1975. Ob izgradnji so imeli v izpušni sistem vgrajene utilizatorje - kotle na odpadno toploto izpušnih plinov. Ti so proizvajali paro za dve parni turbini in s tem nadomestili kotle na premog. Ta postroj je bil prvi kombinirani plinsko-parni proces v tedanji Jugoslaviji. Zaradi dotrajanosti in majhnega števila obratovalnih ur parnega dela postroja so bili utilizatorji v letu 2012 odstranjeni. Plinski bloki PB1-3 od tedaj obratujejo v enostavnem procesu.

Bloki so bili na začetku opremljeni za uporabo tekočih pogonskih goriv, sredi devetdesetih let pa sta se plinska bloka PB2 in PB3 nadgradila z možnostjo uporabe zemeljskega plina.

Plinske bloke odlikujeta izjemno zanesljiva konstrukcija in hiter zagon, pri katerem je do nazivne moči potrebnih manj kot 15 minut. Za zagon ima vsaka plinska turbina nameščen dieselski motor, kar omogoča zagon tudi iz breznapetostnega stanja ("zagon iz teme") in otočno obratovanje. V primeru razpada elektroenergetskega sistema je mogoče katerega koli od plinskih blokov PB1-3 uporabiti za zagon plinskih blokov PB4 in PB5. Na ta način je zagotovljena možnost zagona vseh plinskih blokov elektrarne brez dovoda električne energije iz omrežja.

Po izgradnji Nuklearne elektrarne Krško so plinski bloki PB1-3 s svojo zmožnostjo zagona iz breznapetostnega stanja postali eden od neodvisnih zunanjih virov napajanja, ki omogoča njeno varno zaustavitev v primeru razpada elektroenergetskega sistema.

Plinski bloki so paketne izvedbe in jih sestavljajo naslednji glavni paketi. 


Komandni paket

V njem se nahajajo elektronski sistemi za vodenje in nadzor plinske turbine ter sistemi za napajanje pomožnih pogonov. Še posebej pomembni so sistemi za vodenje zagona in zaustavitve, za regulacijo števila vrtljajev, za regulacijo obremenitve plinskega bloka ter zaščitni sistemi.

Turbinski paket

Turbinski paket sestavljajo kompresor, zgorevalne komore, plinska turbina ter pomožni pogoni, ki vključujejo dieselski motor za zagon turbine, pomožni reduktor, črpalke za dovod goriva, mazalnega olja in hladilne vode ter ostale pomožne mehanske sisteme, potrebne za delovanje bloka.

Generatorski paket

Generatorski paket sestavljata reduktor, ki nazivne obrate turbine (5120 min-1) prilagodi nazivnim obratom generatorja (3000 min-1), ter generator. Generator pretvarja mehansko delo turbine v električno energijo in je preko generatorskega odklopnika priključen na blokovni transformator ter na transformator za lastno rabo bloka.

Generatorska napetost se preko blokovnega transformatorja (10,5 kV/110kV-28 MVA) transformira na 110 kV napetostni nivo in preko 110 kV GIS stikališča prenaša v slovenski elektroenergetski sistem.

Kontakt