Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Pomožni sistemi


Za proizvodnjo električne energije in izvajanje sistemskih storitev imamo v TE Brestanica sedem plinskih blokov. Za njihovo delovanje so nujno potrebni tudi t. i. pomožni tehnološki sistemi, ki omogočajo njihovo varno obratovanje. Pomembnejši sistemi in njihove funkcije:
 

Sistem


Funkcija
 

Stikališča

Evakuacija električne energije v elektroenergetski sistem in napajanje potrošnikov znotraj elektrarne

Sistemi vodenja

Vodenje in nadziranje tehnoloških sistemov ter zagotavljanje njihove zaščite

Priprava vode

Priprava demineralizirane vode, ki se uporablja v  sistemih ogrevanja ter za zniževanje emisij NOX na plinskih blokih PB 4 in PB 5

Oskrba z gorivi

Skladiščenje tekočega goriva ter oskrba plinskih blokov s tekočim gorivom in zemeljskim plinom

Protipožarni sistemi

Protipožarna zaščita požarno ogroženih tehnoloških sistemov znotraj elektrarne

Kontakt