Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Priprava vode

Za potrebe procesa proizvodnje električne energije je potrebna dekarbonatizirana in demineralizirana voda, ki se tehnološko pripravlja v obratu kemične priprave vode. Zmogljivost naprav je do 175 m3/h dekarbonatizirane in 70 m3/h demineralizirane vode.

Surova voda za potrebe dekarbonatizacije se zajema iz potoka Brestanica. Surova voda se dozira v reaktor, kjer se s kemičnimi postopki ustvarijo pogoji za usedanje v vodi raztopljenih primesi, pri čemer se topljivi kalcijevi oziroma magnezijevi bikarbonati pretvorijo v netopljive karbonate in se med omenjenim procesom izločijo iz vode. Sledi proces filtracije vode v peščenih filtrih, da se izloči še preostali del trdnih nečistoč. Tako očiščeno dekarbonatizirano vodo se nato dovaja v proces demineralizacije.

Proces demineralizacije se vrši na dveh linijah, od katerih vsaka vsebuje kationski in anionski izmenjevalnik ter na koncu še mešani ionski izmenjevalnik. Očiščeno demineralizirano vodo se shranjuje v rezervoarju in dovaja v gorilnike plinskih blokov PB4, PB5 in PB6, kjer je potrebna za zmanjševanje koncentracije dušikovih oksidov (NOx) pri obratovanju na dizelsko gorivo.

Kontakt