Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Protipožarni sistemi

Termoelektrarna ima v skladu z merili stopenj požarne ogroženosti glede na vlogo in uporabo goriv veliko požarno ogroženost, zato je temu primerno organizirana protipožarna pripravljenost oziroma zaščita.

Vsi pomembnejši objekti, naprave in tehnološki sistemi so varovani z vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite.

Vsak plinski blok je zaščiten z avtomatskim sistemom za zaznavanje produktov gorenja, plamena, dima in toplote. Ob požaru se avtomatsko aktivirajo alarmne naprave, zaustavi se plinski blok in aktivira CO2 stabilna gasilna naprava, nameščena neposredno ob plinskem bloku.

Blokovni transformatorji so zaščiteni z avtomatsko vodno stabilno gasilno napravo.

Rezervoarji za skladiščenje tekočih goriv so zaščiteni z avtomatsko stabilno gasilno napravo, ki ob požaru gasi goreči rezervoar z mešanico vode in pene, njegov plašč in plašč sosednjega rezervoarja pa hladi z vodo.

Hidrantni sistem, nameščen po celotni elektrarni, zagotavlja zanesljivo oskrbo s protipožarno vodo. Voda v hidrantnem omrežju je pod stalnim tlakom, ki ga avtomatsko vzdržujejo črpalke v požarnem črpališču. Z namenom neodvisnosti od prisotnosti električne energije, imajo vse požarne črpalke dvojni pogon - poleg elektromotorja jih lahko poganja tudi diesel motor.

Proces nadzora sistemov v primeru nastanka požara omogoča takojšnje posredovanje usposobljene gasilske enote.

Kontakt