Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Sistemi vodenja

Sistem vodenja je zasnovan tako, da je upravljanje in nadziranje tehnološkega procesa kar najbolj uporabniku prijazno in enostavno ter da procesi potekajo varno in zanesljivo. Posamezni tehnološki sistemi v termoelektrarni so avtomatizirani do te mere, da se jih upravlja iz centralnega mesta - komandne sobe. Za to skrbijo krmilniki in SCADA sistemi s pripadajočo strojno in programsko opremo, hkrati pa je ustrezno poskrbljeno tudi za historičen zapis tehnoloških podatkov in njihovo digitalno arhiviranje.

V primeru odpovedi glavnega SCADA sistema je posamezen tehnološki proces še vedno mogoče upravljati tudi »ročno«. To pomeni, da lahko nek pogon ali ventil v sklopu tehnološkega sistema upravljamo posamično.

Informacijska tehnologija omogoča, da so zaradi narave dela nekateri podatki o proizvodnih procesih v realnem času na voljo tudi v centru vodenja družbe GEN energija d.o.o.


Kontakt