Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Stikališča

Termoelektrarna Brestanica ima stikališča s tremi različnimi napetostnimi nivoji:

  • stikališče 110 kV,
  • stikališče 10,5 kV,
  • stikališče 0,4 kV.

Stikališče 110/20 kV Brestanica

Zaradi potreb po obnovi oziroma zamenjavi 110 kV prostozračnega stikališča smo v TE Brestanica skupaj z ELES-om in podjetjem Elektro Celje v letih 2006-2009 zgradili novo stikališče. Zaradi zahteve po nemotenem obratovanju in prostorskih omejitev je bila možna le GIS (Gas Insulated Switchgear) izvedba. Postavljenih je 17 polj z dvojnimi zbiralkami. Zgradba je dimenzionirana tako, da je v GIS prostoru prostora še za 4 dodatna polja za potrebe širitve oziroma novih investicij. V zgradbi se nahajajo tudi lokalni komandni prostor, prostor lastne rabe z razdelilci, usmerniki in razsmerniki, baterijski prostor, diesel električni agregat, telekomunikacijski prostor in ostali pomožni prostori.

Skladno z lastništvom objekta je porazdeljeno tudi upravljanje. S šestimi transformatorskimi polji upravljamo v TEB, z dvema transformatorskima poljema upravlja Elektro Celje, z osmimi daljnovodnimi polji in zvezno-merilnim poljem pa ELES.

TEB mora kot rezervni vir napajanja za Nuklearno elektrarno Krško zagotoviti "zagon iz teme". V tem primeru je potrebno opraviti precej manipulacij na 110 kV stikališču. Da so te manipulacije lahko izvedene v najkrajšem možnem času, je v vodenje stikališča vgrajen način "izredno vodenje", ki našemu osebju omogoča, da celotno stikališče upravlja brez posredovanja Centra vodenja v Beričevem.

Podjetje Elektro Celje je pristopilo k izgradnji novega 20 kV stikališča, ki je nadomestilo staro 20 kV stikališče. Pri tem so dogradili tudi dva nova transformatorja 110/20 kV.

S postavitvijo modernih stikališč sta se močno povečala zanesljivost elektroenergetskega sistema in zanesljivost dobave električne energije uporabnikom, priključenim na omrežje prek transformatorske postaje Brestanica.

10 kV stikališče

10 kV stikališče s transformacijo 110/10 kV je za TEB predstavljalo »okno v svet«. Z novo tehnologijo pa služi le še pokrivanju lastne rabe. 

S postavitvijo plinskih blokov PB4 in PB5 v času 1999-2001 so se pojavile potrebe po napajanju novih postrojev. Projekt je narekoval vključitev dveh novih transformatorjev za potrebe rezervnega napajanja.
Leta 2000 je bil porušen opuščeni del starega 10 kV stikališča. Skopo odmerjen novopridobljeni prostor ter zahteva po nemotenem obratovanju starega stikališča sta narekovala izbor novega 10 kV stikališča v GIS (Gas Insulated Switchgear) izvedbi. Pri tem smo obdržali konfiguracijo stikališča z dvojnimi zbiralkami in ohranili fleksibilnost stikališča. S to zamenjavo smo pridobili novo, moderno, daljinsko vodeno stikališče.

Na stikališče z dvanajstimi celicami so priključeni: transformator 110/10,5 kV, štirje transformatorji 10,5/0,4 kV za pokrivanje lastne rabe, transformator 20/10,5 kV za povezavo z distribucijskim omrežjem, kablovod za napajanje črpališča tehnološke in požarne vode ter merilno in spojno polje. Vsako polje ima vgrajen modul za vodenje in zaščito, ki je povezan s sistemom vodenja MicroSCADA. Stikališče ima posebnosti: kot izolant ne uporablja plina SF6, ampak dušik, za obratovalne meritve ne uporablja klasičnih merilnih transformatorjev, ampak senzorje (tuljave rogowski in napetostne delilnike) ter za indikacijo položaja induktivne senzorje namesto pomožnih kontaktov.

0,4 kV stikališče

Stikališče ima štiri segmente, katere napajajo posamezni transformatorji. Medsebojno lahko segmente povezujemo oziroma ločujemo za potrebe revizij na posameznih transformatorjih. Vsak posamezen odvod ima svoj panel, ki ga je v primeru okvare mogoče enostavno izvleči in popraviti v delavnici. Prav tako je mogoče brez motenj v napajanju za sosednje naprave priključiti nove porabnike. Vsak od štirih segmentov ima svoj modul za vodenje, ki je povezan s sistemom vodenja stikališč. Tako ima obratovalno osebje vsak trenutek celovit pregled nad stanjem stikališča.

Kontakt