Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Sončne elektrarne

Začetki razvoja projektov s področja izkoriščanja energije sonca v TE Brestanica segajo v leto 2008, ko se je pričela pripravljati energetska sanacija poslovnega objekta. Obsegala je izvedbo nove fasade z ustrezno izolacijo in zamenjavo salonitne kritine z novo, energetsko učinkovito kritino.

V sklopu zamenjave kritine se je načrtovala tudi sončna elektrarna. Kot najoptimalnejša rešitev se je izkazala uporaba Trimo sendvič panelov z integriranimi tankoplastnimi sončnimi moduli iz amorfnega silicija, ki so prilepljeni na zgornjo površino sendvič panela. Prednost teh sončnih modulov je, da so lahki, za njihovo namestitev ni potrebno prebijati strehe, poleg tega pa tudi ne kazijo arhitekturnega videza objekta. Proizvajalec sončnih modulov je podjetje Unisolar iz ZDA. To sončno elektrarno smo poimenovali MFE TEB 1 in njena nazivna moč znaša 38,08 kWp. Sončni moduli so orientirani na vzhod, zahod in jug z naklonom 5°. Sončna elektrarna je bila zgrajena in priključena na omrežje 5. februarja 2009.

Po izvedbi prve sončne elektrarne MFE TEB 1 se je razvoj projektov s področja izkoriščanja energije sonca nadaljeval in v letu 2010 sta bili zgrajeni ter pričeli z obratovanjem še dve sončni elektrarni. Sončna elektrarna z oznako MFE TEB 2 in nazivno močjo 81,78 kWp je integrirana v streho novozgrajene avtomobilske nadstrešnice. Posebnost te nadstrešnice je, da nima osnovne kritine, na katero bi bili pritrjeni sončni moduli, pač pa streho tvorijo kar sončni moduli, ki hkrati opravljajo tudi funkcijo strehe (zaščita avtomobilov pred vremenskimi vplivi). Uporabljeni so bili monokristalni sončni moduli proizvajalca Asola iz Nemčije. Sončni moduli so orientirani proti vzhodu z naklonom 5°. Hkrati s sončno elektrarno MFE TEB 2 se je gradila tudi sončna elektrarna na strehi industrijskega objekta GPO 2, ki nosi oznako MFE TEB 3 in ima nazivno moč 49,9 kWp. Pri tej sončni elektrarni so bili prav tako uporabljeni monokristalni sončni moduli, katerih proizvajalec je podjetje Solarwatt iz Nemčije. Sončni moduli so orientirani proti jugu z naklonom 7°.

Sončni elektrarni MFE TEB 2 in 3 sta bili zgrajeni in priključeni na omrežje 2. aprila 2010. Tako kot sončna elektrarna MFE TEB 1 sta tudi ti dve priključeni na energetsko omrežje preko transformatorja TP 20/0,4 kV TP Sigmat. Skupna inštalirana moč vseh treh sončnih elektrarn v TE Brestanica znaša 170 kWp, planirana letna proizvodnja pa 170.000 kWh.

Kontakt