Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Postavitev rezervoarjev HCl v sklopu objektov kemične priprave vode (KPV)

Objavljeno: 22.09.2022

Za potrebe procesa proizvodnje električne energije je potrebna dekarbonatizirana in demineralizirana voda, ki se tehnološko pripravlja v obratu KPV. V obstoječem objektu KPV, v prostoru z rezervoarji, je poleg rezervoarja za NaOH postavljen 10 m³ rezervoar za HCl, ki ga je bilo potrebno zaradi dotrajanosti nadomestiti z novim rezervoarjem enakih karakteristik. Nov rezervoar se je v sklopu projekta postavil zunaj, ob objektu KPV. Zamenjava rezervoarja je bila hkrati izvedena zaradi ugodnejših pogojev vzdrževanja in obratovanja nepremičnega rezervoarja s HCl. 
Z aktivnostmi na projektu smo pričeli januarja 2022. Pred pričetkom del je bilo potrebno pridobiti ustrezna soglasja za pričetek gradnje, februarja so se z uvedbo v delo izvajalca del pričele aktivnosti na gradbišču in začeli smo z izkopom gradbene jame. Hkrati z izkopom so se začela dela na objektu KPV in  postavitev dodatnega objekta, v katerem je nameščen nov HCl rezervoar. Izveden je bil tudi FAT (angl. Factory Acceptance Testing) rezervoarja HCl, pri čemer gre za preizkuse tovarniške sprejemljivosti. V poletnem času smo izvedli povezavo novega rezervoarja na obstoječ sistem kemične priprave vode.
Projekt se zaključuje, saj se izvajajo še zadnje aktivnosti na področju strojnih in elektro inštalacij, hkrati pa se izvajajo vse aktivnosti za pripravo PID dokumentacije, ki je osnova za strokovni tehnični pregled, predviden v mesecu oktobru. Zaključek projekta je tako predviden še letos oktobra.

Kontakt