Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Plinski blok PB 6

Plinski blok PB 6 proizvajalca Siemens, z nazivno mo-čjo 53 MW, obratuje v enostavnem procesu. je prvi plinski blok, izveden v sklopu projekta zamenjava plinskih blokov PB 1-3. za pogonsko gorivo uporablja zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje in omogoča preklop med obema vrstama goriv med obratovanjem. Tako kot plinski bloki PB 1-3 ima tudi plinski blok PB 6 možnost izvedbe zagona brez zunanjega vira napaja-nja in bo služil kot rezervni vir napajanja nujne lastne rabe NEK v primeru razpada elektroenergetskega sis-tema. odlikuje ga tudi vrsta ostalih tehnoloških funk-cionalnosti, kot so hitri zagon v času krajšem od 13 minut, prevzem skočne obremenitve, možnost otočne-ga obratovanja ter izvajanje primarne, sekundarne in terciarne regulacije. Delovanje plinskega bloka je oko-lju prijazno, koncentracije škodljivih snovi v izpušnih dimnih plinih (Nox, Co, So2) in emisije hrupa so pod zakonsko določeno mejo.

Kontakt