Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Društvo energetikov

Zgodovina društva

Zgodovina Društva energetikov TEB sega v leto 1951, ko je bil 1. oktobra v Brestanici ustanovljen prvi pododbor Društva strojara, strojevodja i ložača Hrvatske. Iz tega pododbora se je dejavnost v nekaj mesecih razširila po Sloveniji in pričela v prvi polovici leta 1952 delovati v okviru novoustanovljenega Društva strojnikov, strojevodij in kurjačev LR Slovenije. To predstavlja začetke društev, danes združenih v Zvezi društev energetikov Slovenije.

Delovanje društva v TEB je bilo vsa leta tesno povezano z dejavnostjo družbe, saj je društvo skrbelo za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, zadolženih za energetske naprave v elektrarni. Od začetkov, ko je društvo združevalo ozek krog strokovnega kadra, se je članstvo v letih delovanja do danes razširilo na širši krog zaposlenih v energetiki posavske regije, ki jih druži želja po znanju in izkušnjah s področja energetike.

 

Članstvo in aktivnosti društva

Društvo danes združuje več kot 150 članov, zaposlenih v TEB ter drugih elektroenergetskih družbah posavske regije.

Deluje pod okriljem Zveze društev energetikov Slovenije (ZDES), zato TEB že od samega začetka sodeluje tudi na področju zakonsko zahtevanega izobraževanja in usposabljanja za delavce v energetiki. Tako se preko Zveze društev periodično izobražujejo zaposleni upravljavci in vzdrževalci za delo na naslednjih energetskih napravah:

  • tehnični vodja energetskega objekta
  • vodja obratovanja energetskega objekta
  • upravljavec plinske turbine
  • stikalničar v elektroenergetskem sistemu
  • upravljavec kotlovskih naprav
  • upravljavec priprave vode
  • varno ravnanje pri upravljanju in vzdrževanju naprav na zemeljski plin

Po periodičnih opravljenih izobraževanjih, se opravlja tudi pisni preizkus znanja.

Poleg izobraževanj v okviru ZDES društvo za svoje člane organizira tudi strokovna predavanja in ekskurzije, vezane na tematiko energetike. S svojim delovanjem društvo pomembno prispeva k širini tehničnega znanja svojih članov, kar nedvomno pripomore tudi k učinkovitejšemu delu v matičnih podjetjih.

 

Zastopnik društva: Roman Pleterski - predsednik
Kontakt: drustvo.energetikov@teb.si

Kontakt