Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo


Zgodovina društva

Društvo je bilo ustanovljeno 4. 9. 1951 in poimenovano »Industrijsko prostovoljno društvo Elektrarna Rajhenburg«. Na območju TEB je že od leta 1943 delovala Industrijska gasilska četa. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom protipožarnega varovanja termoelektrarne, hkrati pa je nudilo pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Brestanica pri varovanju kraja Brestanica z okolico. Veliko prelomnico v delovanju društva predstavlja leto 1975, ko so bili postavljeni prvi trije plinski bloki. Pojavili so se nova tehnologija, novo gorivo in nova tehnološka oprema. Novitete so narekovale tudi spremembe v organizaciji požarnega varstva v elektrarni. Ustanovljena je bila gasilska enota TEB s poklicnimi gasilci. Ti so počasi prevzemali pomembnejše naloge tudi v društvu. Poklicni gasilci gasilske enote in gasilci prostovoljnega industrijskega društva pa so ob vodenju in podpori strokovnega osebja skupaj skrbeli za požarno varnost v elektrarni.

Članstvo v društvu

V skladu s Statutom gasilskega društva lahko postane član le tisti, ki je zaposlen v TEB in izrazi željo za članstvo. Podpisati mora pristopno izjavo, s čimer sprejme Pravila društva. Člani društva lahko ostanejo tudi zaposleni po upokojitvi.

Predstavitev sedanjega stanja

Trenutno je v društvu 69 članov, od tega 56 članov in 13 članic. Društvo vodi 12-članski upravni odbor s predsednico, poveljnikom, tajnico in blagajničarko, delo društva pa nadzoruje tričlanski nadzorni odbor.

Zastopnik društva: Nataša Glas
Kontakt:  natasa.glas@teb.si

Kontakt