Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Športno društvo

Zgodovina društva

Društvo je bilo z ustanovnim zborom članov, na katerem je bil soglasno sprejet temeljni akt društva Pravila športnega društva, ustanovljeno 21. januarja 1997. Na prvem zboru članov je bilo prisotnih štiriindvajset pripadnikov športno-rekreativne dejavnosti, ki so istega dne vsi postali člani društva, nekateri od njih tudi ustanovni člani. Po takrat veljavnem Zakonu o društvih je bilo za ustanovitev društva potrebnih deset ustanoviteljev. V poslovni register je društvo vpisano dne 29. 01. 1997 pod zaporedno številko 48, njegovi ustanovitelji pa so: Jožica Abram, Tončka Les, Leonida Lipoglavšek, Edita Malik, Bojana Salmič, Manica Zajc, Anton Gabrič, Franci Hlastan, Milan Kozole in Gorazd Pozvek.

Članstvo v društvu

V skladu s Pravili športnega društva lahko postane član društva le tisti, ki je zaposlen v Termoelektrarni Brestanica, izrazi željo postati član društva, sprejme Pravila društva, se po njih ravna in podpiše pristopno izjavo. Društvo trenutno šteje 96 članov.

Aktivnosti

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da za svoje člane organizira kar največ preventivno-rekreativnih aktivnosti ter da si prizadeva ustvarjati prijetno in prijateljsko vzdušje med člani, primerno počutje in posledično tudi dobre delovne rezultate ter čim manj bolniških odsotnosti z dela.
Do danes je društvo vsekakor upravičilo svoje ustanovitveno poslanstvo, saj je članom na voljo dvanajst različnih stalnih športno-rekreativnih aktivnosti. Med prve organizirane aktivnosti že kmalu po ustanovitvi štejemo: igranje košarke in tenisa, obisk fitnesa in plavanje. Tem smo takoj v naslednjem letu dodali smučanje, pohodništvo in nogomet, v naslednjih letih delovanja pa še: kolesarjenje, odbojko, funkcionalno vadbo, bowling in masažo. Kot enkratne aktivnosti v vseh letih se izvajajo tudi: sankanje, veslanje in drugi adrenalinski športi. V zadnjih letih se naši člani enkrat letno pomerijo v gokart dirki za pokal mravljinčka TEB-ija. Zastopnik društva: Aleš Štricelj 
Kontakt:  ales.stricelj@teb.si 

Kontakt